1. طراحی مدل رهبری در زنجیره های تامین سه سطحی نامحدود: تئوری بازیهای غیرهمکارانه پویا

حنان عموزادمهدیرجی؛ احمد جعفرنژاد؛ علی محقر؛ محمد مدرس یزدی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از مدیریت زنجیره تأمین، بهبود فعالیت‌های مختلف اجزا و سطوح یک زنجیره تأمین به منظور بهبود وضع کلی است. در این هنگام ممکن است بین اهداف اجزا و سطوح مختلف در جهت رسیدن به اهداف کلی، تضاد و تناقضات بسیاری مشاهده شود، که این اختلالات و تناقضات به مرور زمان به کاهش قدرت و رقابت‌پذیری منجر خواهد شد. از جمله تعارضات، هزینه­های بازاریابی، ...  بیشتر

2. ارائه روش‌های ابتکاری جدید برای زمان‌بندی تعمیرات پیشگیرانه

مجید اسماعیلیان؛ احمد جعفر نژاد؛ سید احسان جبلی

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف از زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه انجام مجموعه­ای از کارهایPM به منظور کاهش توقفات و حداکثر کردن قابلیت اطمینان تجهیزات است. در مقاله گوپالاک و همکاران(1997) یک مدل­  برنامه ریزی عدد صحیح و چهار روش ابتکاری برای حل مساله زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه توسعه داده شده است. در مدل­ ریاضی و روش­های ابتکاری ارائه شده، فرض بر این است ...  بیشتر