مقاله پژوهشی لجستیک و زنجیره تامین و توزیع
مکان‌یابی نقطه تفکیک سفارش مشتری مبتنی بر گونه‌شناسی زنجیره‌تأمین

علیرضا زارع؛ غلامرضا جمالی؛ مجید اسماعیل پور؛ داریوش محمدی زنجیرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22108/jpom.2022.130060.1395

چکیده
  سازمان‌ها برای موفقیت زنجیره تأمین در بازارهای رقابتی، نیـاز بـه فراینـدهایی سریع، منعطف و با قابلیت انطباق‌‌پذیری بالا دارند. دستیابی به این مهم مستلزم رویکردهای ترکیبی است که زنجیره‌ تأمین را به یک سیستم‌ یکپارچـه مـشتری‌محـور مبدل نماید. در این راستا رویکرد گونه‌شناسی زنجیره تأمین ابزار طبقه‎بندی شده‌ای است که می‌توان ...  بیشتر