راهنمای نویسندگان

 

1- در هنگام ارسال مقاله لازم است فایل های زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند:

 فایل اصلی مقاله (اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد.)

 فرم توافق نامه انتشار (کپی رایت)

فرم تعارض منافع

فرم تعهد نامه (این فرم در قالب پرسش های چک لیست تهیه شده است.)

  2- تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب (سمیم نور و Research Link) بررسی خواهند شد لازم به ذکر است مقالات با بیش از 7 درصد همانندی در بخش نتایج، داده ها و روش تحقیق قابل بررسی نیستند. 

 3- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله، ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص، ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

 4- دفتر نشریه در پذیرش یا رد مقاله همچنین ویراستاری آن آزاد است.

5- تمام واژه های انگلیسی از جمله اسامی نویسندگان منابع مورد ارجاع، فارسی نویسی شده باشد و شکل لاتین آن ها به صورت زیر نویس آمده باشد.

6- شکل های با کیفیت مطلوب و نه بصورت عکس در متن مقاله آمده باشد.

7- عناوین تمامی جداول و شکل ها به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شوند.

8- اعداد داخل متن و جداول بصورت فارسی تایپ شود و بخش اعشاری با "/" جدا شده باشد.

9- تمامی فرمول ها با Equation تایپ شده باشد.

 10- ارسال چکیده ساختار یافته لاتین در مرحله ارسال اولیه ، اختیاری می باشد اما پس از پذیرش علمی و در مرحله پروف نهایی، الزامی است. 

 

دستورالعمل نگارش مقاله برای مجله مدیریت تولید و عملیات

- کل واژه های یک مقاله بین 5000 تا 7000 باشد.

- موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش در زمینه‌ مدیریت تولید و عملیات (حوزه مدیریت و مهندسی صنایع و رشته های مرتبط در سیستم‌های تولیدی و خدماتی) باشد.

- مقاله با استفاده از نرم‌افزار word  2007 روی کاغذ A4  تایپ شود. برای متن فارسی از قلم B lotus با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman و فونت 11 استفاده شود. فاصله خطوط به‌صورت single تنظیم شود.

- عنوان (حداکثر 10 واژه) 

 - چکیده (حداکثر 200 تا 250 واژه) شامل:

       * بیان مساله و پرسش اصلی؛    * روش کار (کارهای انجام شده) – زمان فعل ها ماضی نقلی و مجهول؛    * نتایج عمده

 - واژه‌های کلیدی (حد اکثر شش واژه یا اصطلاح)

بخش بندی قسمت های اصلی مقاله با شماره بندی مناسب و دقیقا به شکل زیر انجام شود.

 1- مقدمه (Introduction)

      * تعاریف مختصر با ارجاع به منبع معتبر؛   * بیان اهمیت و ضرورت؛   * پیشینه پژوهش (چه کسی؟ (چه سالی) چه کرد؟ نتیجه اش چه بود؟) و بیان شکاف در تحقیقات موجود؛   * بیان هدف یا پرسش اصلی؛   * بیان اینکه در ادامه مقاله، مخاطب با چه مطالبی روبرو خواهد شد.

- ارکان اصلی مقاله (مفاهیم، مبانی نظری)

       بین مقدمه و روش شناسی تحقیق باید ارکان اصلی، مفاهیم، مبانی نظری با تیترهای مناسب و با شماره گذاری ارائه شود. شکل ها و جدول ها شماره داشته باشد و به شماره آنها در متن قبل از محل قرار گرفتن آنها اشاره شود. عناوین جدول‌ها وسط‌چین در بالای آنها و عناوین شکل‌ها وسط‌چین در زیر آنها باشد. اگر جدول‌ها و شکل‌ها کار دیگران است حتما به منابع مرتبط ارجاع شود. تعداد جدول ها و شکل ها نباید نسبت به متن زیاد باشد. 

 3- روش شناسی پژوهش (Research Methodology)

     در این قسمت باید متغیرها، روش پژوهش، ... معرفی شود. این قسمت در واقع فشرده و خلاصه فصل سوم یک پایان نامه/رساله است. اگر در این قسمت، الگوی ذهنی تحقیق را هم به صورت ترسیمی نمایش دهید بسیار مفید است.

 4- مطالعه کاربردی (Case study)

        در این قسمت باید مکان انجام تحقیق به طور خلاصه معرفی شود. در برخی موارد این قسمت را با قسمت بعدی یعنی یافته ها تلفیق می کنند و با عنوان "مطالعه کاربردی و یافته ها" (Case study and findings) ارائه می کنند.

    - یافته ها (Findings)

        در این قسمت نتایج ارائه می شود و هیچ تفسیری روی آنها انجام نمی شود. از جدول و شکل برای ارائه نتایج می توان استفاده نمود. ارائه نتایج به گونه ای نباشد که فاقد توضیح باشد. توضیح مختصر در خصوص جدول ها و شکل ها لازم است، ولی تفسیر نتایج صورت نگیرد.

 5 - بحث (Discussion)

        در این قسمت ابتدا نتایج تفسیر می شود. سپس، مقایسه ای بین نتایج تحقیق و نتایج تحقیقات پیشین صورت می گیرد و به تفاوت ها و شباهت های آنها اشاره می شود. در نهایت، توصیه های مدیریتی یا پیشنهادات کاربردی ارائه می گردد.

 6- نتیجه گیری (Conclusions)

        دراین قسمت ابتدا باید گفت دراین مقاله چه کارهایی صورت گرفت (خلاصه). سپس، نتایج عمده ارائه می شود. آنگاه، وجوه متمایز و نوآوری تحقیق و اثر آن بر جامعه ذکر می شود. به دنبال آن، به محدودیت­های تحقیق اشاره می گردد و درپایان هم پیشنهاداتی برای آینده تحقیق ارائه می شود. حتی المقدور باید پیشنهادات آینده تحقیق با محدودیت­ها متناظر باشند.

* نکته:  در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 - فهرست منابع (References)

      * سبک مورد قبول نشریه برای ارجاع دهی، شیوه APA است. اصولاً هر منبعی که در متن به آن اشاره شده باید در فهرست منابع بیاید و بالعکس، هر منبعی که در فهرست منابع است باید در متن مورد ارجاع قرار گرفته باشد. حداقل 8-7 منبع مورد استفاده مربوط به دو سال اخیر باشد.

    * ارجاعات در متن مقاله به زبان فارسی به صورت (مؤلف، سال) باشد. 

    * دقت فرمایید تمامی رفرانس ها به زبان انگلیسی درج شوند.

   * درج لینک DOI مقالات در قسمت منابع الزامی است.

راهنمای رفرنس نویسی به شیوه APA