پیش از ارسال مقاله به نکات زیر توجه فرمایید

1-  بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، ثبت نام و ارسال مقاله تنها توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شود. نویسنده مسوول مقالات مستخرج از پایان نامه ها، ضرورتا استاد راهنما معرفی شود.

2- در تکمیل مشخصات نویسندگان در سامانه نشریه دقت لازم به عمل آید. بر اساس قوانین دانشگاه اصفهان، به هیچ عنوان در هیچ مرحله ای امکان تغییر ترتیب، تعداد، مرتبه علمی و مشخصات نویسندگان و نویسنده مسئول وجود ندارد. (دانشجویان تحصیلات تکمیلی قبلا از قوانین دانشگاه خود اطمینان حاصل نمایند.)

نکته: دانشجویان دکتری دقت نمایند، جهت چاپ مقاله مستخرج از پایان‌نامه در حال دفاع خود و درصورت داشتن استاد مشاور، اسامی نویسندگان می‌بایست به ترتیب زیر باشد: 1- دانشجو 2-استاد راهنما (نویسنده مسئول) و 3- استاد مشاور

3- در هنگام ارسال مقاله لازم است دو فایل زیر با شرایط ذکر شده ارسال شوند:

 فایل اصلی مقاله: اسامی نویسندگان از فایل اصلی حذف شده باشد.

 فایل مشخصات نویسندگان: در این فایل، صرفاً اسامی نویسندگان و سازمان آن ها قید شود. تعداد و ترتیب اسامی در این فایل و آنچه که در سامانه ثبت می‌شود یکسان باشد.

4- فرم تعهد نامه در قالب پرسش های چک لیست تهیه شده است. لذا در تکمیل این فرم دقت لازم را مبذول فرمایید.

5- تکمیل و ارسال فرم تعارض منافع الزامی است. (برای دریافت فرم کلیک کنید.)

 6- در سامانه نشریه ، قسمت وابستگی های سازمانی (سازمان مربوط به نویسندگان) اطلاعات  نویسندگان دقیقاً به شکل زیر وارد شود.

  گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه (موسسه آموزشی)، شهر، کشور

   Department, Faculty, University (Institution), City, Country

 7- تمامی مقالات ارسالی به نشریات دانشگاه اصفهان قبل از ورود به فرایند داوری  از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب (سمیم نور و Research Link) بررسی خواهند شد.

 8- در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی نشر و موارد مصداق تخلف علمی مانند ارسال همزمان به نشریات دیگر یا کپی برداری بسته به مورد در سه سطح و روش زیر برخورد خواهد شد:

الف) تذکر به نویسنده مسئول مقاله

ب)محرومیت از ارسال مقاله به نشریه به مدت مشخص

ج) اطلاع به سازمان متبوع نویسنده مسئول مقاله

 9- دفتر نشریه در پذیرش یا رد مقاله همچنین ویراستاری آن آزاد است.

10- تمام واژه های انگلیسی از جمله اسامی نویسندگان منابع مورد ارجاع، فارسی نویسی شده باشد و شکل لاتین آن ها به صورت زیر نویس آمده باشد.

11- شکل های با کیفیت مطلوب و نه بصورت عکس در متن مقاله آمده باشد.

12- عناوین تمامی جداول و شکل ها به دو زبان فارسی و انگلیسی درج شوند.

13- اعداد داخل متن و جداول بصورت فارسی تایپ شود و بخش اعشاری با "/" جدا شده باشد.

14- تمامی فرمول ها با Equation تایپ شده باشد.

 15- ارسال چکیده ساختار یافته لاتین در مرحله ارسال اولیه ، اختیاری می باشد اما پس از پذیرش علمی و در مرحله پروف نهایی، الزامی است. شایان ذکر است انتشار چکیده گسترده، تاثیر بسیاری بر بهتر دیده شدن مقاله در سطح بین الملل و استناد گیری خواهد داشت. این نشریه در حال حاضر در پایگاه های ISC, EBSCO, Magiran, Noormags, SID نمایه می شود و درحال کسب مجوز های لازم برای نمایه در ISI و Scopus است.

16- بررسی مقالات در این نشریه منوط به پرداخت هزینه است. پرداخت هزینه تنها به صورت الکترونیک و از طریق سامانه نشریه انجام می شود.  هزینه اولیه:100000 تومان، هزینه پذیرش: 250000 تومان

نویسندگانی که از تاریخ ارسال مقاله تا یک سال قبل، تعداد 5 مقاله برای نشریه داوری کرده اند، هزینه مقاله ایشان رایگان می شود.

 

دستورالعمل نگارش مقاله برای مجله مدیریت تولید و عملیات

- کل واژه های یک مقاله بین 5000 تا 7000 باشد.

- موضوع مقاله در ارتباط با پژوهش در زمینه‌ مدیریت تولید و عملیات (حوزه مدیریت و مهندسی صنایع و رشته های مرتبط در سیستم‌های تولیدی و خدماتی) باشد.

- مقاله قبلاً برای هیچ یک از نشریه‌ها (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچ یک از نشریه‌ها چاپ نشده باشد.

- مقاله با استفاده از نرم‌افزار word  2007 روی کاغذ A4  تایپ شود. برای متن فارسی از قلم B lotus با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Roman و فونت 11 استفاده شود. فاصله خطوط به‌صورت single تنظیم شود.

- عنوان (حداکثر 10 واژه) اگر نشد از تیتر اصلی و تیتر فرعی استفاده شود (وسط چین)

 - چکیده (حداکثر 200 تا 250 واژه)  (Abstract) شامل:

       * بیان مساله و پرسش اصلی

       * روش کار (کارهای انجام شده) – زمان فعل ها ماضی نقلی و مجهول

       * نتایج عمده

 - واژه‌های کلیدی (حد اکثر شش واژه یا اصطلاح)

بخش بندی قسمت های اصلی مقاله با شماره بندی مناسب و دقیقا به شکل زیر انجام شود.

 1- مقدمه (Introduction)

      * تعاریف مختصر با ارجاع به منبع معتبر

      * بیان اهمیت و ضرورت

      * پیشینه پژوهش (چه کسی؟ (چه سالی) چه کرد؟ نتیجه اش چه بود؟) و بیان شکاف در تحقیقات موجود

      * بیان هدف یا پرسش اصلی

      * بیان اینکه در ادامه مقاله مخاطب با چه مطالبی روبرو خواهد شد.

- ارکان اصلی مقاله (مفاهیم، مبانی نظری)

        بین مقدمه و روش شناسی تحقیق باید ارکان اصلی، مفاهیم، مبانی نظری با تیترهای مناسب و با شماره گذاری ارائه شود. شکل ها و جدول ها شماره داشته باشد و به شماره آنها در متن قبل از محل قرار گرفتن آنها اشاره شود. عناوین جدول‌ها وسط‌چین در بالای آنها و عناوین شکل‌ها وسط‌چین در زیر آنها باشد. اگر جدول‌ها و شکل‌ها کار دیگران است حتما به منابع مرتبط ارجاع شود. تعداد جدول ها و شکل ها نباید نسبت به متن زیاد باشد. شکل ها نباید رنگی باشد چون سیاه و سفید چاپ می شوند.

 3- روش شناسی پژوهش (Research Methodology)

     در این قسمت باید متغیرها، روش پژوهش، ... معرفی شود. این قسمت در واقع فشرده و خلاصه فصل سوم یک پایان نامه/رساله است. اگر در این قسمت، الگوی ذهنی تحقیق را هم به صورت ترسیمی نمایش دهید بسیار مفید است.

 4- مطالعه کاربردی (Case study)

        در این قسمت باید مکان انجام تحقیق به طور خلاصه معرفی شود. در برخی موارد این قسمت را با قسمت بعدی یعنی یافته ها تلفیق می کنند و با عنوان "مطالعه کاربردی و یافته ها" (Case study and findings) ارائه می کنند.

    - یافته ها (Findings)

        در این قسمت نتایج ارائه می شود و هیچ تفسیری روی آنها انجام نمی شود. از جدول و شکل برای ارائه نتایج می توان استفاده نمود. ارائه نتایج به گونه ای نباشد که فاقد توضیح باشد. توضیح مختصر در خصوص جدول ها و شکل ها لازم است، ولی تفسیر نتایج صورت نگیرد.

 5 - بحث (Discussion)

        در این قسمت ابتدا نتایج تفسیر می شود. سپس، مقایسه ای بین نتایج تحقیق و نتایج تحقیقات پیشین صورت می گیرد و به تفاوت ها و شباهت های آنها اشاره می شود. در نهایت، توصیه های مدیریتی یا پیشنهادات کاربردی ارائه می گردد.

 6- نتیجه گیری (Conclusions)

        دراین قسمت ابتدا باید گفت دراین مقاله چه کارهایی صورت گرفت (خلاصه). سپس، نتایج عمده ارائه می شود. آنگاه، وجوه متمایز و نوآوری تحقیق و اثر آن بر جامعه ذکر می شود. به دنبال آن، به محدودیت­های تحقیق اشاره می گردد و درپایان هم پیشنهاداتی برای آینده تحقیق ارائه می شود. حتی المقدور باید پیشنهادات آینده تحقیق با محدودیت­ها متناظر باشند.

* نکته:  در صورتی که مقاله شما حامی مالی یا تامین کننده اعتبار پژوهشی دارد و یا برگرفته از طرح پژوهشی است، ذکر اطلاعات آن در یک پاراگراف با عنوان تشکر و قدردانی الزامی است. محل این پاراگراف در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع باید باشد.

 - فهرست منابع (References)

      * چه برای ارجاع به منابع در متن و چه برای فهرست نویسی منابع دقیقاً از سبک نوشتاری مورد قبول مجله استفاده شود. اصولاً هر منبعی که در متن به آن اشاره شده باید در فهرست منابع بیاید و بالعکس، هر منبعی که در فهرست منابع است باید در متن مورد ارجاع قرار گرفته باشد. سعی کنید اطلاعات منابع در فهرست کامل باشد. سعی شود منابع جدید باشند. حداقل 8-7 منبع مورد استفاده مربوط به دو سال اخیر باشد و حداقل به 3-2 مقاله از مجله مدیریت تولید و عملیات نیز ارجاع شده باشد.

    * ارجاعات در متن مقاله به زبان فارسی به صورت (مؤلف، سال) باشد. همچنین، معادل ارجاعات لاتین در انتهای مقاله به صورت مسلسل در پی نوشت آورده شود.

    * تمامی منابع در قسمت فهرست منابع به لاتین نویسی شوند. (معادل لاتین منابع قید شود.)

    * فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا نوشته شوندو فهرست نویسی منابع نیز به سبک APA باشد. دقت فرمایید عنوان کتاب ها و عنوان ژورنال ها ایتالیک شوند. با کمک نرم افزار end note فهرست منابع مقاله را به فرمت APA 6 تبدیل نمایید. دقت فرمایید تمامی رفرانس ها به زبان انگلیسی درج شوند.

راهنمای رفرنس نویسی به شیوه APA