مدیر مسئول


مجید اسماعیلیان استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران

 • m.esmaelianase.ui.ac.ir

سردبیر


پروفسور آرش شاهین استاد، دانشگاه اصفهان، ایران

مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


پروفسور محمد زئیری دانشکده مدیریت ، حقوق و علوم اجتماعی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه بردفورد ، انگلستان

مدیریت کیفیت

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


پروفسور الکس داگلاس دانشکده مدیریت و رهبری ، دانشگاه مدیریت آفریقا، کنیا

مدیریت کیفیت ، مدیریت عملیات

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)


پروفسور اشرف لبیب دانشکده تجارت و حقوق ، دانشکده تجارت پورتسموث ، دانشگاه پورتسموث ، انگلستان

مدیریت عملیات و سیستم ها

دبیر تخصصی


دکتر کامران کیانفر استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران

مهندسی صنایع

دبیر تخصصی


دکتر داریوش محمدی استادیار، دانشگاه اصفهان، ایران

مدیریت تولید و عملیات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر میلان آندرژیک دانشیار گروه تدارکات ، دانشکده حمل و نقل و مهندسی ترافیک، دانشگاه بلگراد ، صربستان

مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین ، نظریه فازی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسور شیرانگا بهات گروه مهندسی مکانیک ، کالج مهندسی سنت جوزف ، واماژور ، منگالور ، کارناتاکا ، هند

مهندسی مقاومت ، مهندسی قابلیت اطمینان ، طراحی آزمایشات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر شیرلی کالمن دانشکده ریاضیات ، آمار و فیزیک ، دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

مدل سازی آماری ، حل مسئله ، ارائه داده ، آمار کسب و کار ، ارتباطات آماری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر علی دهقان دانشکده تجارت و مدیریت عمومی ، دانشگاه لا ورن ، ایالات متحده آمریکا

تجزیه و تحلیل داده ها

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر فربد فرهادی دانشکده تجارت ماریو ج. گابلی ، دانشگاه راجر ویلیامز ، ایالات متحده آمریکا

مدل سازی ریاضی و بهینه سازی پویا ، مدیریت عملیات

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر پیتر مازیک گروه مدیریت ، دانشگاه کاتولیک ، رومبروک ، اسلواکی

تولید ناب ، مدیریت کیفیت ، مدیریت تولید ، مدیریت صنعتی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر آدریان پاول پونا گروه مهندسی و مدیریت ، دانشگاه پلی تکنیک تیمیسوارا ، تیمشوآرا، رومانی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر احسان پورجواد گروه ریاضیات و مهندسی صنایع ، پلی تکنیک مونترال ، کانادا

تحقیقات عملیاتی ، مدیریت عملیات ، هوش مصنوعی ، بهینه سازی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر سام سلیمانی مرکز بازاریابی و مدیریت زنجیره تأمین ، دانشگاه بروکلن ، هلند

تحول دیجیتال ، مدیریت و مدیریت زنجیره تأمین

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ماریا ویسنزا گروه سیستم های مدیریت و نوآوری DISA-MIS ، دانشگاه سالرنو ، فیشیانو ، ایتالیا

مدیریت نوآوری ، مدیریت کیفیت

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر غلامرضا نخعی زاده Institut für Statistik und Ökonometrie Kollegium am Schloss

آمار و داده کاوی

اعضای هیات تحریریه


محمد اقدسی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


دکتر لعیا الفت استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

مدیریت و مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


محمدصالح اولیاء استاد، دانشگاه یزد، ایران

مدیریت و مهندسی صنایع

 • owliamsyazduni.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا برادران کاظم زاده دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

مهندسی صنایع

 • rkazemmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا توکلی مقدم استاد، دانشگاه تهران، ایران

مهندسی صنایع

 • tavakoliut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احمد جعفرنژاد استاد، دانشگاه تهران، ایران

مدیریت صنعتی

 • jafarnjdut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهروز دری دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

مدیریت صنعتی

 • b-dorricc.sbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سیما عجمی دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

مدیریت اطلاعات سلامت

اعضای هیات تحریریه


سید محمدتقی فاطمی قمی استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مهندسی صنایع

 • fatemiaut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهسا قندهاری دانشیار، دانشگاه اصفهان، ایران

مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعیده کتابی دانشیار، دانشگاه اصفهان، ایران

تحقیق در عملیات

اعضای هیات تحریریه


مهدی کرباسیان دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 • mkarbasimut-es.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


نظام الدین مهدوی امیری استاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

تحقیق در عملیات

 • nezammsina.sharif.edu

اعضای هیات تحریریه


منصور مومنی استاد، دانشگاه تهران، ایران

مدیریت صنعتی

 • mmomeniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی زینل همدانی استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

آمار و مهندسی صنایع

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین یارمحمدیان استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

مدیریت

 • yarmohamadianmng.mui.ac.ir

کارشناس نشریه


آرزو رحیم سلمانی کارشناس نشریه

 • pomres.ui.ac.ir