اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

علیرضا گلی

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

engold.ui.ac.ir/~goli.a/
goli.aeng.ui.ac.ir
0000-0001-9535-9902

سردبیر

آرش شاهین

مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع استاد، دانشگاه اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/shahin
arashshahinhotmail.com
0000-0002-7857-9476


https://scholar.google.com/citations?user=3hTKQ4sAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Arash_Shahin

https://ui-ir.academia.edu/arashshahin

https://ir.linkedin.com/in/arash-shahin-42114b4b

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

محمد زئیری

مدیریت کیفیت دانشکده مدیریت ، حقوق و علوم اجتماعی ، دانشکده مدیریت ، دانشگاه بردفورد ، انگلستان

www.bradford.ac.uk/staff/mzairi
m.zairibradford.ac.uk
0000-0002-3358-9769

الکس داگلاس

مدیریت کیفیت ، مدیریت عملیات دانشکده مدیریت و رهبری ، دانشگاه مدیریت آفریقا، کنیا

tqmeditorgmail.com
0000-0001-5923-0669

اشرف لبیب

مدیریت عملیات و سیستم ها دانشکده تجارت و حقوق ، دانشکده تجارت پورتسموث ، دانشگاه پورتسموث ، انگلستان

www.port.ac.uk/about-us/structure-and-governance/our-people/our-staff/ashraf-labib
ashraf.labibport.ac.uk
0000-0002-5481-5833

اعضای هیات تحریریه بین المللی

میلان آندرژیک

مدیریت لجستیک و زنجیره تأمین ، نظریه فازی دانشیار گروه تدارکات ، دانشکده حمل و نقل و مهندسی ترافیک، دانشگاه بلگراد ، صربستان

m.andrejicsf.bg.ac.rs
0000-0002-3711-2140

شیرانگا بهات

مهندسی مقاومت ، مهندسی قابلیت اطمینان ، طراحی آزمایشات گروه مهندسی مکانیک ، کالج مهندسی سنت جوزف ، واماژور ، منگالور ، کارناتاکا ، هند

www.sjec.ac.in/faculty-display.php?id=11
shreerangabsjec.ac.in
0000-0002-3131-7495

شیرلی کالمن

مدل سازی آماری ، حل مسئله ، ارائه داده ، آمار کسب و کار ، ارتباطات آماری دانشکده ریاضیات ، آمار و فیزیک ، دانشگاه نیوکاسل ، انگلستان

www.ncl.ac.uk/maths-physics/staff/profile/shirleycoleman.html#background
shirley.colemanncl.ac.uk
0000-0002-2291-4765

علی دهقان

تجزیه و تحلیل داده ها دانشکده تجارت و مدیریت عمومی ، دانشگاه لا ورن ، ایالات متحده آمریکا

laverne.edu/directory/person/ali-dehghan/
adehghanlaverne.edu
0000-0002-6044-9702

فربد فرهادی

مدل سازی ریاضی و بهینه سازی پویا ، مدیریت عملیات دانشکده تجارت ماریو ج. گابلی ، دانشگاه راجر ویلیامز ، ایالات متحده آمریکا

www.rwu.edu/academics/schools-and-colleges/gsb/faculty/farbod-farhadi
ffarhadirwu.edu
0000-0001-6025-9418

پیتر مازیک

تولید ناب ، مدیریت کیفیت ، مدیریت تولید ، مدیریت صنعتی گروه مدیریت ، دانشگاه کاتولیک ، رومبروک ، اسلواکی

peter.madzikku.sk
0000-0002-1655-6500

آدریان پاول پونا

گروه مهندسی و مدیریت ، دانشگاه پلی تکنیک تیمیسوارا ، تیمشوآرا، رومانی

mpt.upt.ro/cercetare/nou/pdf/CCIM/CV_Pugna%20Adrian_ro.pdf
adrian.pugnaupt.ro
0000-0002-2270-6376

احسان پورجواد

تحقیقات عملیاتی ، مدیریت عملیات ، هوش مصنوعی ، بهینه سازی گروه ریاضیات و مهندسی صنایع ، پلی تکنیک مونترال ، کانادا

ehsan.pourjavadpolymtl.ca
0000-0002-9223-751X

سام سلیمانی

تحول دیجیتال ، مدیریت و مدیریت زنجیره تأمین مرکز بازاریابی و مدیریت زنجیره تأمین ، دانشگاه بروکلن ، هلند

www.nyenrode.nl/en/faculty-and-research/people/p/sam-solaimani
s.solaimaninyenrode.nl
0000-0003-3787-5110

ماریا ویسنزا

مدیریت نوآوری ، مدیریت کیفیت گروه سیستم های مدیریت و نوآوری DISA-MIS ، دانشگاه سالرنو ، فیشیانو ، ایتالیا

docenti.unisa.it/005663/home
mciasullounisa.it
0000-0003-2052-551X

غلامرضا نخعی زاده

آمار و داده کاوی Institut für Statistik und Ökonometrie Kollegium am Schloss

statistik.econ.kit.edu/download/doc_secure1/CV_Nakhaeizadeh.pdf
nakhaeizadehstatistik.uni-karlsruhe.de
0000-0001-6787-5352

اعضای هیات تحریریه

محمد اقدسی

مهندسی صنایع دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/~aghdasim
aghdasimmodares.ac.ir

لعیا الفت

مدیریت و مهندسی صنایع استاد،دانشگاه علامه طباطبایی، ایران

simap.atu.ac.ir/cv/9693036/
olfatma-atu.ir
0000-0003-4550-8775


ISI articles: 10

Scopus Articles: 15

محمدصالح اولیاء

مدیریت و مهندسی صنایع استاد، دانشگاه یزد، ایران

owliamsyazduni.ac.ir

رضا برادران کاظم زاده

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

www.modares.ac.ir/en-pro/academic_staff/rkazem
rkazemmodares.ac.ir
0000-0001-5990-829X

رضا توکلی مقدم

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه تهران، ایران

tavakoliut.ac.ir

احمد جعفرنژاد

مدیریت صنعتی استاد، دانشگاه تهران، ایران

jafarnjdut.ac.ir

بهروز دری

مدیریت صنعتی دانشیار، دانشگاه شهید بهشتی

b-dorricc.sbu.ac.ir

سیما عجمی

مدیریت اطلاعات سلامت دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

ajamimng.mui.ac.ir
0000-0003-1238-0090

سید محمدتقی فاطمی قمی

مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fatemiaut.ac.ir

مهسا قندهاری

مهندسی صنایع دانشیار، دانشگاه اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/m.ghandehari
m.ghandehariase.ui.ac.ir
0000-0003-1864-6881


ISI articles: 5

Scopus Articles: 3

سعیده کتابی

تحقیق در عملیات دانشیار، دانشگاه اصفهان، ایران

ase.ui.ac.ir/sketabi
sketabiyahoo.com
0000-0002-6778-5645


ISI articles:7

Scopus articles:18

مهدی کرباسیان

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

mkarbasimut-es.ac.ir

علیرضا گلی

مهندسی صنایع گروه مهندسی صنایع و آینده پژوهی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان، ایران

engold.ui.ac.ir/~goli.a/
goli.aeng.ui.ac.ir
0000-0001-9535-9902

نظام الدین مهدوی امیری

تحقیق در عملیات استاد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

nezammsina.sharif.edu

منصور مومنی

مدیریت صنعتی استاد، دانشگاه تهران، ایران

mmomeniut.ac.ir

علی زینل همدانی

آمار و مهندسی صنایع استاد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

hamadanicc.iut.ac.ir
0000-0001-7788-7250


ISI articles: 38

Scopus Articles: 12

محمدحسین یارمحمدیان

مدیریت استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران

yarmohamadianmng.mui.ac.ir

کارشناس نشریه

آرزو رحیم سلمانی

کارشناس نشریه

pomres.ui.ac.ir