نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Ehsan Pourjavad لجستیک و زنجیره تامین و توزیع Department of Mathematics and Industrial Engineering, Polytechnique Montreal, Canada
سید بابک ابراهیمی اقتصاد مهندسی، برنامه‌ ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
وحید ابراهیمی پور
محمدحسین ابویی
عباس احمدی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران
علی محمد احمدوند دانشگاه ایون کی
محسن اخباری
آفرین اخوان عضو هیئت علمی
سیدتقی اخوان دانشگاه صنعتی شریف
مریم اخوان خرازیان مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری،دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
عادل آذر تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس،تهران ، ایران
شهرام آریافر دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی ایران پور دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها - دانشگاه صنعتی اصفهان - اصفهان - ایران
بهروز ارباب شیرانی
علیرضا ارشدی خمسه هیات علمی
جمال ارکات عضو هیأت علمی
محمدحسین یارمحمدیان مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی هیات علمی ، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
بهرام ایزدی داده کاوی و تحلیل های آماری بازنشسته پژوهشکده الکتروپتیک و لیزر
حمیدرضا ایزدبخش ص
بختیار استادی ص
مجید اسماعیلیان تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی هیات علمی گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان
مریم اسمعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا- گروه مهندسی صنایع
عباس افرازه
امیر افسر عضو هیات علمی
محمد علی افشار کاظمی
عبدا.. آقایی
محمد اقدسی
محسن اکبری
نعمت اله اکبری
لعیا الفت استاد دانشگاه علامه طباطبایی
امیرحسین امیری دانشگاه شاهد
مقصود امیری دانشگاه علامه طباطبایی
محمد امیرخان تحلیل پوششی داده ها عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گلستان
آذرنوش انصاری دانشگاه اصفهان
اسماعیل انصاری
رضا انصاری
رویا اهری تئوری صف و فرآیندهای تصادفی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد.گروه مهندسی صنایع
محمدصالح اولیاء هیات علمی
مرضیه باباییان پور
فرنوش باقری مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی گروه مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
مرتضی باقرپور
جعفر باقری نژاد تئوری صف و فرآیندهای تصادفی رئیس دانشکده فنی ومهندسی-دانشگاه الزهرا (س) - دانشیار گروه مهندسی صنایع
هادی بالوئی جام خانه لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشگاه خلیج فارس
غلامرضا بردبار
مهدی بشیری هیئت علمی دانشگاه
مهدی بشیری
آرمان بهاری سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات دکتری تخصصی مهندسی صنایع ، استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد علی بهشتی نیا تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی عضو هیات علمی و مدیر گروه مهندسی صنایع دانشگاه سمنان
جواد بهنامیان هیات علمی
محمدمهدی پایدار لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مصطفی پارسا
محمدعلی پیرایش برنامه‌ ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها عضو هیات علمی
امیر پرنیانی فرد مدیریت و کنترل پروژه گروه مهندسی مکانیک و ساخت ، دانشکده مهندسی ، دانشگاه پوترا مالزی ، سردانگ ، مالزی
میر سامان پیشوایی هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا پیغامی
علیرضا پویا تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا پورابراهیمی تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
محمد جعفر تارخ
حسین تقی زاده
محمدتقی تقوی‌فرد توالی عملیات و زمان بندی عضو هیئت علمی/دانشگاه علامه طباطبائی/دانشکده مدیریت و حسابداری/گروه مدیریت صنعتی
احسان تیموری تحلیل پوششی داده ها دانشگاه علامه طباطبایی
هادی تیموری مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی گروه مدیریت - دانشگاه اصفهان
رضا توکلی مقدم دانشگاه تهران، ایران
علیرضا جباری
عزیزاله جعفری دانشگاه
علیرضا جعفری
سعید جعفری مقدم مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی گروه توسعه کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
غلامرضا جمالی لجستیک و زنجیره تامین و توزیع بوشهر - دانشگاه خلیج فارس - عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی
نسیبه جنتیان سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات، لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
سعید جهانیان تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
مصطفی جهان گشای رضائی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه
حسن جوانشیر استادیار ،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب ، دانشکده مهندسی صنایع
فریبرز جولای تئوری صف و فرآیندهای تصادفی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
مصطفی حاجی آقایی کشتلی لجستیک و زنجیره تامین و توزیع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و فناوری مازندران، بهشهر، ایران
نسترن حاجی حیدری دانشگاه تهران
اشکان حافظ الکتب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن حاله
علی اکبر حسنی لجستیک و زنجیره تامین و توزیع شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مدیریت و مهندسی صنایع
مهناز حسین زاده تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی گروه مدیریت صنعتی- دانشکده مدیریت- دانشگاه تهران- تهران- ایران
فرانک حسین زاده سلجوقی تحلیل پوششی داده ها گروه ریاضی، دانشکده ریاضی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
سیدمهدی حسینی مطلق لجستیک و زنجیره تامین و توزیع استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدجواد حسینی نژاد
حسن حسینی نسب
حسین حق شناس تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده حمل و نقل
سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی دانشکده مدیریت و حسابداری، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
مریم خادمی داده کاوی و تحلیل های آماری هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دپارتمان ریاضیات کاربردی
حسن خادمی زارع دانشگاه یزد
مهدی خاشعی روشهای فرا ابتکاری- هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها اصفهان ایران
مرتضی خاکزار لجستیک و زنجیره تامین و توزیع پژوهشگر
امیرسامان خیرخواه
امیرمحمد خطیبی لجستیک و زنجیره تامین و توزیع گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فرید خوش الحان ص
جهانگیر یدالهی فارسی مدیریت تکنولوژی و نوآوری - مدیریت دانش عضو هیئت علمی
نورالدین دبیری لجستیک و زنجیره تامین و توزیع گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران
مریم دژطاهریان لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی(گرایش تحقیق در عملیات) گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسین دستخوان اقتصاد مهندسی عضو هیئت علمی
فرزاد دهقانیان
محمود دهقان نیری تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی، تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس
رضا رادفر تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی گروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه علوم و تحقیقات ، تهران ، ایران
مرتضی راستی برزکی
مسعود ربانی برنامه‌ ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع ، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
مسعود ربیعه تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی تهران- دانشگاه شهید بهشتی
علی رجب زاده دانشگاه تربیت مدرس
اکبر رحیمی سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات دانشگاه شهید بهشتی تهران- دانشکده مدیریت و حسابداری
مرتضی رحمانی تحلیل پوششی داده ها پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی شریف، گروه پژوهشی مهندسی صنایع، تهران، ایران
جعفر رزمی
بابک رضایی دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمهدی رضایی نیا ص
حمیده رضوی دانشگاه فردوسی مشهد
سید حسین رضوی حاجی آقا استادیار گروه مدیریت دانشگاه خاتم، تهران، ایران
محمد رنجبر هیئت علمی دانشگاه
بهرام رنجبریان دانشگاه اصفهان
وحید روح العلم مدیریت و کنترل پروژه دانشگاه خوارزمی-دانشگاه جامع علمی کاربردی
عظیم زارعی تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی، تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی دانشگاه سمنان - دانشگده اقتصاد مدیریت و علوم اداری - عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی
حسن زارعی متین
یحیی زارع مهرجردی
بیتا یزدانی دانشجو
مهدی یزدان شناس مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.
مهدی زعفرانیه طراحی سیستم‌های صنعتی(استقرار،مکان یابی،انبار و حمل و نقل) دانشگاه حکیم سبزواری
سید محمود زنجیرچی
مصطفی زندیه روشهای فرا ابتکاری- هوش مصنوعی گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی زینل همدانی هیات علمی
صابر ساعتی عضو هیات علمی
مجید سالاری طراحی سیستم‌های صنعتی(استقرار،مکان یابی،انبار و حمل و نقل) دانشگاه مشهد
مصطفی ستاک
سید مجتبی سجادی
سیدمحمد سیدحسینی
کاوه محمد سیروس
سعید سعیدا اردکانی عضو هیئت علمی
مهدی سیف برقی لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشگاه الزهرا
خداکرم سلیمی فرد روشهای فرا ابتکاری- هوش مصنوعی دانشگاه خلیج فارس، گروه مدیریت صنعتی
رضا سمیع زاده دانشگاه الزهرا
محمد صادق سنگری لجستیک و زنجیره تامین و توزیع عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فاطمه شاکر برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری- قابلیت اطمینان - مدیریت ریسک دانشگاه اصفهان
آرش شاهین مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی دانشگاه اصفهان
علی شاهنده دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شائمی برزکی مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی هیأت علمی گروه مدیریت
نادر شتاب بوشهری
مجید شخصی نیائی مدیریت و کنترل پروژه گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
محمد شیخ علیشاهی برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری- قابلیت اطمینان - مدیریت ریسک استاد/دانشگاه تهران
مانی شریفی برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری- قابلیت اطمینان - مدیریت ریسک گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی
محمدرضا شریفی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، تهران، ایران
هادی شیرویه زاد لجستیک و زنجیره تامین و توزیع گروه مهندسی صنایع،دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف‌آباد، ایران
داوود شیشه بری برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری- قابلیت اطمینان - مدیریت ریسک، مدیریت و کنترل پروژه گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
داوود شیشه بری استادیار گره مهندسی صنایع دانشگاه یزد
مهدی شفایی گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان
رسول شفاهی
ساناز شفیعی تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت فناوری اطلاعات
زهرا شکرچی زاده گروه مدیریت، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
ناصر شهسواری پور روشهای فرا ابتکاری- هوش مصنوعی Department of Industrial Management, Vali-e-Asr university, Rafsanjan, Iran
رامین صادقیان لجستیک و زنجیره تامین و توزیع گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رضا صالح زاده مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
محمدسعید صباغ برنامه ریزی اعداد صحیح - گراف و شبکه هیئت علمی
راشد صحرائیان توالی عملیات و زمان بندی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه شاهد، تهران
مهدی صفایی ص
حسین صفری گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
سعید صفری
علی صفری مدیریت تکنولوژی و نوآوری - مدیریت دانش هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
رضا عباسی سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات، مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
سهراب عبداله زاده مقدم تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی گروه مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی ارومیه، ارومیه، ایران.
آرزو عتیقه‌چیان دانشگاه اصفهان
سیما عجمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علیرضا عیدی لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشگاه کردستان
حسین عزیزی تحلیل پوششی داده ها گروه ریاضی، واحد پارس‌آباد مغان، دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان، ایران
شهریار عزیزی
شهریار عزیزی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
علی عطافر
بهروز علیزاده کنترل بهینه - بهینه سازی گروه ریاضی کاربردی، دانشکده علوم پایه مهندسی، دانشگاه صنعتی سهند تبریز
سمیه علیزاده
علیرضا علی نژاد Associate Professor, Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran. (Corresponding Author)
مهدی علینقیان لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشگاه صنعتی اصفهان
داوود عندلیب
سعیده غلامی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خ.اجه نصیرالدین طوسی
محمدرضا غلامیان برنامه‌ ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها گروه مهندسی سیستم، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت
حسن فارسیجانی سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
هیوا فاروقی عضو هیات علمی
محمدتقی فاطمی قمی
پرویز فتاحی عضو هیات علمی
سعید فتحی هیات علمی
محمد رضا فتحی تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
جعفر فتحعلی طراحی سیستم‌های صنعتی(استقرار،مکان یابی،انبار و حمل و نقل) عضو هیات علمی
محمدباقر فخرزاد دانشگاه یزد دانشکده صنایع
فردوسی فردوسی
صفر فضلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
رکسانا فکری سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات استادیار رشته مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور ، ایران
محمد صابر فلاح نژاد دانشگاه یزد
ایمن قاسمیان صاحبی لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشجو دکتری تخصصی مدیریت تولید و عملیات- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سید سروش قاضی نوری سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی
یوسف قلی پور کنعانی
مهسا قندهاری برنامه‌ ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
عالیه کاظمی مدیریت انرژی دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مصطفی کاظمی تحلیل پوششی داده ها گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
برادران کاظم‌زاده هیات علمی
کامران کیانفر لجستیک و زنجیره تامین و توزیع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
سعیده کتابی اصفهان
مهدی کرباسیان مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
علی محمد کیمیاگری
حمیدرضا کوشا داده کاوی و تحلیل های آماری دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی صنایع
احمد گوگردچیان اقتصاد مهندسی مدرس دانشگاه اصفهان
هایده متقی
علی محتشمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی محقر تحلیل سیستمها و سیستمهای پویا - شبیه سازی -استاد تمام گروه مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران -معاون دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران
محمد محلاتی راینی عضو هیات علمی
مهرداد محمدی
داود محمدی تبار برنامه‌ ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها دانشکده مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
داریوش محمدی زنجیرانی سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه اصفهان
مجید محمدشفیعی مدیریت و مهندسی کیفیت - مدیریت عملکرد و بهره وری – تعالی سازمانی دانشگاه اصفهان
حنانه محمدی کنگرانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
فریماه مخاطب رفیعی
سیدعلی میرحسنی
حبیب اله میرغفوری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
ش میرقادری
علی مروتی عضو هیئت علمی
قاسم مصلحی هیات علمی
هاشم معزز تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی، لجستیک و زنجیره تامین و توزیع گروه صنعت و فناوری، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
م مقدم صادقی
ناصر ملاوردی برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری- قابلیت اطمینان - مدیریت ریسک دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده صنایع و سیستمها
نظام الدین مهدوی امیری
محمد مهدوی مزده
سِد میثم موسوی عضو هیئت علمی
منصور مومنی هیات علمی
امیر نجفی سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات گروه مهندسی صنایع، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
مهدی نصراللهی تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران
فریا نصیری مفخم
جواد نعمتیان ص
کاظم نقندریان
سید اکبر نیلی پور طباطبایی مدیریت و کنترل پروژه دانشگاه صنعتی مالک اشتر- دانشکده مهندسی صنایع
نسیم نهاوندی دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها - دانشگاه تربیت مدرس
مجید نوجوان تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی دانشکده مهندسی صنایع-دانشگاه آزاد اسلامی-واحد جنوب
حمیدرضا نویدی کنترل بهینه - بهینه سازی گروه علوم کامپیوتر دانشکده علوم دانشگاه شاهد
عبدالله هادی
محبوبه هنرور برنامه‌ ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها هیات علمی دانشگاه یزد
ام البنین یوسفی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان گروه مهندسی صنایع
امیر یوسفی ص
حمیدرضا یوسف زاده تحلیل پوششی داده ها هیات علمی دانشگاه پیام نور