آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1161
تعداد پذیرش 190
تعداد عدم پذیرش 902
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 266

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 228007
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 193118
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 42 روز
متوسط زمان پذیرش 1304 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 90 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 564 روز
درصد پذیرش 16 %