اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 219
تعداد پذیرش 65
تعداد عدم پذیرش 105

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 91
تعداد مشاهده مقاله 71164
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 35759
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 224 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
درصد پذیرش 30 %