آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 202
تعداد پذیرش 46
تعداد عدم پذیرش 110
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 96

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 60
تعداد مشاهده مقاله 25551
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12229
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 7 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 246 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 46 روز
درصد پذیرش 23 %