این نشریه بر اساس مجوز ارشاد به شماره 21788 در تاریخ 1402/03/08 به نام

«پژوهش در مدیریت تولید و عملیات» تغییر یافت. عنوان قبلی: مدیریت تولید و عملیات 

 

 • ناشر و صاحب امتیاز          دانشگاه اصفهان
 • زبان نشریه                       فارسی و انگلیسی 
 • توالی انتشار                      این نشریه از سال 1389 تا سال 1398 (دوره 10) به صورت دو فصلنامه و از سال 1399 (دوره 11) به صورت فصلنامه منتشر می شود.
 • نوع داوری                        دوسو ناشناس
 • درصد پذیرش                     26 درصد
 • میانگین زمان داوری             7 ماه
 • رتبه در وزارت علوم                  الف
 • ضریب تاثیر در ISC             ه 0.44 (نشریات هسته Q1)
 • ضریب تأثیر در گوگل پژوهشگر   h-index: 10
 • نوع دسترسی                   آزاد سبز 
 • سیاست کپی رایت           CC By-Nc-Nd

شماره جاری: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 36، فروردین 1403 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی) کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان