این نشریه بر اساس مجوز ارشاد به شماره 21788 در تاریخ 1402/03/08 به نام

«پژوهش در مدیریت تولید و عملیات» تغییر یافت. عنوان قبلی: مدیریت تولید و عملیات 

 

 • ناشر و صاحب امتیاز          دانشگاه اصفهان
 • زبان نشریه                       فارسی و انگلیسی 
 • توالی انتشار                      این نشریه از سال 1389 تا سال 1398 (دوره 10) به صورت دو فصلنامه و از سال 1399 (دوره 11) به صورت فصلنامه منتشر می شود.
 • نوع داوری                        دوسو ناشناس
 • درصد پذیرش                     26 درصد
 • میانگین زمان داوری             7 ماه
 • رتبه در وزارت علوم                  الف
 • ضریب تاثیر در ISC             ه 0.5 (نشریات هسته Q1)
 • ضریب تأثیر در گوگل پژوهشگر   h-index: 9
 • نوع دسترسی                   آزاد سبز 
 • سیاست کپی رایت           CC By-Nc-Nd

شماره جاری: دوره 14، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تیر 1402 

مکان‌یابی بهینۀ BTS برای پوشش و ترافیک شبکه‌های سلولی بی‌سیم

صفحه 83-98

10.22108/pom.2023.136414.1490

الهام موسوی کیاسری؛ اکبر هاشمی برزآبادی؛ مریم نجیمی؛ ماریا افشاری راد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی) کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان