داوران سال 1402

نام خانوادگی نام کشور وابستگی سازمانی  پست الکترونیکی شناسه پژوهشگر (ORCID)
انصاری آذرنوش ایران دانشگاه اصفهان noosh.azar@gmail.com 0000000184120541
بالوئی جام خانه هادی ایران دانشگاه خلیج فارس hadibalouei@yahoo.com 0000-0001-5250-7127
پرنیانی فرد امیر چین Glasgow College, University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu parniani@hotmail.com 0000-0002-0760-2149
تیموری احسان ایران دانشگاه علامه طباطبایی ehsant12@gmail.com  
جعفر زاده سعید ایران دانشگاه ارومیه s.jafarzadeh@uut.ac.ir 0000-0003-3665-9010
جنتیان نسیبه ایران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی n.janatyan@yahoo.com 0000-0000-0000-000X
حامدی مریم ایران دانشگاه پیام نور hamedi@pnu.ac.ir 0000-0003-2551-1571
حسنوی رضا ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر hosnavi@mut.ac.ir 0000-0000-0000-000X
حسین زاده سلجوقی فرانک ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان saljooghi@math.usb.ac.ir  
دژطاهریان مریم ایران دانشگاه اصفهان dezhtaherianmaryam@yahoo.com 0000-0002-2952-2641
رحیمی اکبر ایران دانشگاه شهید بهشتی  rahimi_akr@yahoo.com 0000-0003-2846-1223
رهدار محبعلی ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان m.ali.rahdar@eng.usb.ac.ir 0000-0003-2054-3099
زعفرانیه مهدی ایران دانشگاه حکیم سبزواری mehdi.zaferanieh@gmail.com 0000-0001-8442-4166
شاهین آرش ایران دانشگاه اصفهان arashshahin@hotmail.com 0000-0002-7857-9476
شخصی نیائی مجید ایران دانشگاه یزد m.niaei@yazd.ac.ir 0000-0001-8034-9955
شفیعی ساناز ایران دانشگاه تربیت مدرس shafiee.sanazit@gmail.om  
شیخ علیشاهی محمد ایران دانشگاه تهران m.alishahi@ut.ac.ir  
شیشه بری داوود ایران دانشگاه یزد shishebori@yazd.ac.ir  
صیادی تورانلو حسین ایران دانشگاه میبد h.sayyadi@meybod.ac.ir 0000-0001-9418-8187
عباسی رضا ایران دانشگاه شاهد r.abbasi@shahed.ac.ir  
عبداله زاده مقدم سهراب ایران دانشگاه صنعتی ارومیه s.abdollahzadeh@uut.ac.ir 0000-0002-8216-6623
عتیقه‌چیان آرزو ایران دانشگاه اصفهان a.atighehchian@gmail.com  
عزیزی حسین ایران دانشگاه آزاد اسلامی، پارس‌آباد مغان hossein.azizi@iau.ac.ir 0000-0002-7359-8790
علوی سمیه ایران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی somayeh_alavi61@yahoo.com  
فتحعلی جعفر ایران دانشگاه شاهرود fathali@shahroodut.ac.ir 0000-0003-1397-8529
فکری رکسانا ایران دانشگاه پیام نور r.fekri@pnu.ac.ir  
فلاح تفتی حامد ایران دانشگاه علم و هنر، یزد h.fallah@sau.ac.ir  
کتابی سعیده ایران دانشگاه اصفهان sketabi@yahoo.com 0000000267785645
کرباسیان مهدی ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر mkarbasi@mut-es.ac.ir 0000-0001-9132-5078
کریمی تکلو سلیم ایران دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان s.karimi@vru.ac.ir 0000-0002-4833-4873
کیانفر کامران ایران دانشگاه اصفهان kianfar.kamran@gmail.com  
گلی علیرضا ایران دانشگاه اصفهان goli.a@eng.ui.ac.ir 0000-0001-9535-9902
گهرشناسان علی ایران   aligsh.mailbox@gmail.com 0000-0002-5112-5001
نیلی پور طباطبایی سید اکبر ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر akbarnilipour@yahoo.com  
هاشمی برزآبادی اکبر ایران دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) borzabadi@mazust.ac.ir 0000-0003-0514-3433
هاشمی مهنه سید حامد ایران سازمان فضایی ایران (پژوهشگاه هوا و فضا) hmehne@ari.ac.ir 0000-0002-3659-0992
یزدان شناس مهدی ایران دانشگاه علامه طباطبائی yazdanshenas@atu.ac.ir