دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مهر 1390 

مقاله پژوهشی

حل یک مسأله زمانبندی چند هدفه جدید در سیستم تولید سلولی با استفاده از یک الگوریتم تلفیقی

صفحه 1-18

یوسف قلی‌پور کنعانی؛ رضا توکلی مقدم؛ مجتبی طبری؛ یاسر جعفری؛ میربهادرقلی آریانژاد


بهبود پایش آماری فرآیند به مشخصه کیفی به صورت پروفایل چندجمله ای در فاز 2

صفحه 73-84

امیرحسین امیری؛ مونا ایوبی؛ امیرسجاد حاجی‌سیدرضی علاقبند