مقاله پژوهشی تصمیم گیری چندمعیاره - تئوری فازی
به‏کارگیری تکنیک تاپسیس و مدل برنامه‌ریزی عدد صحیح چندهدفه برای انتخاب و تخصیص کارکنان ارشد به کارگاه‌های تولیدی براساس ترجیحات آنها

حسن مقاره عابد؛ رضا بهمنش

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22108/jpom.2022.131981.1416

چکیده
  منابع انسانی در سازمان‌ها و مؤسسات، یکی از مزایای رقابتی سازمان‌ها تلقی می‌شوند و هرچه کارکنان جایگاه اجرایی بالاتری در سازمان‌ها داشته باشند، به همان میزان اهمیت نسبی مزیت رقابتی افزایش می‌یابد؛ به‌طوری که مدیران اجرایی، سرپرستان و کارکنان ارشد به‌ویژه در خطوط تولید، اهمیت خاصی برای صاحبان شرکت دارند. انتخاب سرپرستان شایسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی روشهای فرا ابتکاری- هوش مصنوعی
مدلسازی تأثیر استرس کووید19 و تاب آوری بر فرسودگی شغلی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی RBF، موردمطالعه شرکت های دانش بنیان

صبا امیری؛ غلامحسین روشنی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 23-43

http://dx.doi.org/10.22108/jpom.2022.131194.1407

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف مدلسازی تأثیر استرس کووید19 و تاب آوری بر فرسودگی شغلی در شرکت‏های دانش بنیان انجام شد.. روش پژوهش، کمّی- مقطعی و هدف آن کاربردی بود. جامعۀ آماری، مدیران لایه‌های اول و دوم و کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا بودند که براساس فرمول حجم نمونۀ آماری از جامعۀ نامحدود، 384 نفر از آنها ارزیابی شدند. برای گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی سیستمهای مدیریت تولید نوین(تولید ناب - تولید به هنگام- تولید انعطاف پذیر-چابکی- تئوری محدودیت)- استراتژی های تولید و عملیات
استراتژی‌های توسعۀ بازی‌های دیجیتال بومی؛ تلفیق رویکردهای تحلیل مضمون و برنامه ریزی ریاضی

داریوش محمدی زنجیرانی؛ آرش شاهین؛ الهام محسنی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1401، صفحه 45-63

http://dx.doi.org/10.22108/jpom.2022.132116.1420

چکیده
  بازی‌های دیجیتال با ظهور عصر دیجیتال و تکنولوژی، پا به عرصۀ وجود نهاده‌اند و تأثیر بسزایی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در اقصی نقاط دنیا داشته‌اند. استفاده از بازی‌های جدی و واقعیت مجازی در زمینه‌های درمان و پزشکی، این صنعت را از حوزۀ سرگرمی صرف خارج و به یکی از صنایع کاربردی تبدیل کرده است. این مقاله درصدد بهینه‌سازی ...  بیشتر